solip // sharkbite studios, oakland // feb 2016

***